6.00 – 8.00 – Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w salach. Praca indywidualna i w grupkach- wyrównywanie szans edukacyjnych. Ćwiczenia poranne.

8.00 – 8.30 – Prace społeczno- użyteczne. Czynności higieniczne w łazience, Dodatkowe zajęcia.

8.30 – 8.50 – Śniadanie

8.50 – 9.00 – Czynności higieniczne. Przygotowanie do zajęć dydaktycznych.

9.00 – 10.00 – Zajęcia dydaktyczne ( czas trwania zajęć dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci}. Maluchy – do 15 minut, Średniaki – do 25 minut, Starszaki – do 30 minut.

10.00 – 11.20 – Zabawy dowolne i zorganizowane w sali lub na powietrzu, spacery poza teren przedszkola. Praca indywidualna i w grupkach – wyrównywanie szans edukacyjnych.

11.20 – 11.30 – Czynności samoobsługowe, higieniczne. Prace społeczno- użyteczne. Przygotowanie do obiadu.

11,30- 12.00 – Obiad

12.00 – 12.00 – Czynności samoobsługowe i higieniczne.

12.10 – 13.20 – Zabawy swobodne , według indywidualnych zainteresowań w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna i w grupkach – wyrównywanie szans edukacyjnych.

13.20 – 13.30 – Czynności samoobsługowe.

13.30 – 13.40 – Podwieczorek

13.40 – 13.50 – Czynności samoobsługowe.

13.50 – 16.30 – Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu. Zabawy ruchowe, tematyczne i dydaktyczne. Praca indywidualna i w grupkach – wyrównywanie szans edukacyjnych. Prace społeczno- użyteczne.