Rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021 we wtorek 1 września 2020 r.

Proszę bardzo o zapoznanie i  się z niżej podanymi dokumentami i stosowanie się do nich :

  • „Procedurą bezpieczeństwa” obowiązującą w przedszkolu w okresie pandemii Covid 19
  • Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r.
  • Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli od 1 września 2020 r.

Przyprowadzacie Państwo dzieci do przedszkola od 6.00 do 8.00.

 Podajecie osobie odbierającej Wasze dziecko wypełnione dokumenty

Z   „ Procedury bezpieczeństwa” załączniki nr 2 i 4.

C:\Users\user\Desktop\Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do l.html